loader
LOGIRAJ SE

Dobrodošli natrag! Prijavite se na vaš račun

 Zapamti me Zaboravljena šifra?
ili
NAPRAVITE NOVI RAČUN

Kreirajte vlastiti račun

Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

 

 

Ova izjava o privatnosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici pcc.ba i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka PC Centar d.o.o.

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obaveza; informišemo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo trgovcima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Svi naši poslodavci i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.


PC Centar d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice pcc.ba pridržava se zakonskih propisa u cilju zaštite  privatnosti korisnika.

Upućuju se Krajnji korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije PC Centar d.o.o. prikuplja i kako ih koristi.

Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu: info@pcc.ba

Upućuju se Krajnji korisnici da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili upotrebom naše internetske stranice, Krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uslovima povjerljivosti podataka i načinima upotrebe ekupi.ba internetske stranice.

Ukoliko se Krajnji korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo Krajnjeg korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu pcc.ba

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka PC Centar d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u dijelu "Privatnost podataka" na Internet stranici. Izmjene izjave o privatnostipodataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici pcc.ba

Svaki Krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak upotrebe ove Internetske stranice od strane Krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Krajnji korisnik potvrđuje i prihvata sve uslove tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

PC Centar d.o.o. prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog Krajnjeg korisnika. Kada se Krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na pcc.ba Internetskoj stranici, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija, PC Centar d.o.o. može od Krajnjeg Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju kreditne kartice, datum valjanosti, određeni kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije. PC Centar d.o.o. ili njegov Pružatelj usluga distribucije robe, također može od Krajnjeg Korisnika zatražiti na uvid njegovu ličnu kartu odnosno zatražiti suglasnost za skeniranje lične karte u trenutku isporuke paketa prilikom preuzimanja robe osobno od strane Krajnjeg Korisnika a sve u svrhu evidencije o tome tko je preuzeo paket te prilaganja tog dokumenta Evidenciji kupaca kataloške prodaje.

Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje ličnih podataka je odluka Krajnjeg korisnika. Ako Krajnji  korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost. 

PC Centar d.o.o.  neće dijeliti lične podatke Krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj tački i u situaciji kada to pozitivni propisi  zahtijevaju. 

Lične podatke će PC Centar d.o.o. koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, obradu plaćanja kreditnim karticama. PC Centar d.o.o. može podijeliti lične podatke Krajnjeg korisnika s Pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa i promjene ličnih podataka koje pruži PC Centar d.o.o. Krajnji korisnik može promijeniti bilo koju od svojih ličnih podataka slanjem e-mail poruke na info@pcc.ba U toj e-mail poruci Krajnji korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

Kao uslov kupovine PC Centar d.o.o. proizvoda i usluga, PC Centar d.o.o. traži dozvolu Krajnjeg korisnika za slanje Administrativne i Promotivne e-mail poruke. Ukoliko Krajnji korisnik želite  primati e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter  poruci. 

Zaštitu podataka PC Centar d.o.o. uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili lične podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako PC Centar d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s ekupi.ba Internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

PC Centar d.o.o. preporučuje Krajnjim korisnicima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun pcc.ba. Preporučujemo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučujemo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

Maloljetnici mlađi od 14. godina ne smiju koristiti www.pcc.ba Internetsku stranicu. PC Centar d.o.o. ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga tko je mlađi od 14. godina te stoga ni jedan dio ovih Internetskih stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 14. godina.